2-сабак   Кулактандыруулар, чакыруу Төмөнкү кулактандырууларды угуңуз. Буларды кайсы жерден көрүүгө же угууга болот?


Туюк мамиле

-ыл, -ил, -ул, -үл

-л                

Аягы  л менен бүткөн этиштерге

-ын, -ин, -ун, -үн уланат

-ыл+ба, -ил+бе,  -ул+ба,  -үл+бө

 

-ын+ба, -ин+бе,  -ун+ба,  -үн+бө

Алдыга коюлган максаттар

аткарылды. 
Кээ бир ойлор ачык айтылбайт.

Кулактандыруулар бардык жерге илинет.

Түштөн кийин акча берилбейт.   
Кыңыр иш кырк жылда билинет.
Бул жерлерге үйлөр салынбайт.

Бул маселе боюнча тийиштүү

чаралар көрүлөт.
Газдын баасы көтөрүлбөйт.

                                            (негизги этиш)

                   Үлгү:      илди — илинет — илишет

                                 .....................................................

                                 ......................................................

                                 .....................................................

Ким, эмне тарабынан: 

                          Газпром тарабынан                               С.Жумадыловдун                                 өнөрүнөн                                                  Менин   катышуум                               менен                                                      Советбек ага ойногон                          Оңдоо иштерине                                   байланыштуу    

 

Ким?

Эмне?      

                     жаратылыш газы                                 мыкты образдар                                    эки сөздүк                                            чыгармалар

                       электр жарыгы                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                           

Качан?

Кайсы жерде?

                     29-июнда  сахнада  саат                           10-17ге чейин              

Этиштин

туюк мамилеси      

                             өчүрүлөт

                             жаралды
                             
                             түзүлгөн

                             коюлуп турчу 

Үлгү боюнча этиштерди өзгөртүп жазыңыз

1.      Үлгү:Өчүр-өчүрөт-өчүрүлөт-өчүрүлбөйт

2.      Үлгү:Жаса- жасайт- жасалат- жасалбайт

3.      Үлгү:Сат-сатат- сатылат - сатылбайт

Сал
Алмаштыр
Аткар
Изилде
Шайла
Бил
ат,ынат,ынбайт, ат,ылат,ылбайт, ат,ылат,ылбайт, йт,нет,нбейт, йт,нат,байт, ет,инет,,
Төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсинизге түюңүз.

             Жыйналыш,талкуу,семинар,тегерек стөл,чогулуш,тренинг,дебат,

            өткөрүлөт,болот,жүргүзүлөт,күн тартиби,угулат,талкууланат,

            боюнча, карата, арналган, аттуу, эсептелинет,токтотулат,

            катышуусу керек,деген ойдобуз,өткөрүлүп жаткан,уюштурулган,  

           чакырабыз,эскертилет,эскертүүсүз,өз убагында  ж.б.

Сүйлөмдү толуктаңыз
Урматтуу сатып алуучулар! 1.Пенсионерлерге ………………5% арзан баада сатылат.
…………………… дарылар 5% арзан баада сатылат.
Пенсионерлерге дарылар 5% арзан баада…………….
видео Төмөнкү диалогду окуп чыгып, мазмунуна байланыштуу кулактандырууну түзүңүз.

-Саламатсызбы эже?

    Б : -Саламатчылык.Өзүң жакшы жүрөсүңбү?

    А: - Жакшы,ракмат.Сизди бүгүн  чогулушта көргөн жокмун го?!

            Же байкабай калдымбы?

    Б: - Зарыл иштерим чыгып,декандан уруксаат алып кеткем.Чогулушта

           Эмнелер  жөнүндө  айтылды?

    А:- Көп эле нерселер айтылып жатты... Модулдардын жыйынтыгы ,

        дипломдук иштердин темалары, Кытай тили боюнча  тесттин

        жеңүүчүлөрү  жөнүндө айтылды.Анан дагы, биздин институттун

        20жылдыгын белгилөө боюнча даярдыктар жөнүндө айтылды.

  Б:  -Айлык жөнүндө сөз болдубу?

  А:  -Айлык бизге 50%га  эмес 20%га эле көтөрүлөт экен.

  Б:  -Мм,Ошондой дечи....

 

аеропорттогу кулактандыруулар
Бишкексууканал" ........эсебиңиздеги карыз төлөмдүн бар экендигин эскертет
Дүмүрчөктөгү ...........сумманы Бишкек ш. Почта ...............же “Бишкексууканалдын” кассаларында ... ......төлөшүңүз керек.
Эгер төлөнбөсө таза суу берүү...............!