Иш кагаздары   Тема: Иш кагаздары

 Кыргыз эли өзүнүн бай тарыхында зарылдыкка жараша түрдүү иш кагаздарын пайдаланып келишкен. Тарыхый маалыматтарга таянсак IX кылымдардын аяк ченинде Кыргыз каганаты менен кытай императорлорунун ортосунда кат аркылуу иштиктүү кагаз иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле 1790 – жылы түндүк урууларынын Орусиянын падышасына жазган каты болуп саналат. Кокон хандыгынын тушунда жана Орусия империясынын курамында турганда кыргыздар иш кагаздарын кеӊири пайдалана башташкан.

Видео Курманжан  датка

Суроолорго жооп бериӊиз.

1.     Бул тасманын режиссеру ким?

2.     Кинофильм кандай сыйлыктарга татыктуу болгон?

 

Иш кагаздарын белгилеӊиз.

 

 

 

 

      кулактандыруу          нускама                        устав        

 

 

 

адис                              бекитем                       указ  

 

 

 

акт                               протокол                     кеңсе

 

 

 

арыз                              куттуктоо                            иш кагаз   

 

 

 

жарыя                          мүнөздөмө                    түшүнүк кат    

 

 

 

катчы                           ишеним кат                 юрист       

 

 

 

чакыруу                        тил кат                        келишим

 

 

 

башкы адис                  макулдашылды             өмүр баян

 

 

 

резюме                          токтом кылат            калем сап

 

 

 

орун басар                    визиттик карточка    бланк

 

 

 

министр                       отчёт                           банк

 

 

 

жолдомо кат              иш сапар                     тастыктоо
Сөз айкаштарын түзөлү

Иш кагаздарынын эрежелеринин туурасын белгилеӊиз.

                                                                                                                            

1)      Документтеги маселе 3 күндүн ичинде каралууга тийиш.

2)      Кол тамга сыртка жиберилүүчү документтерге гана коюлат.           

3)      Документтерге мекеменин жетекчисинин тапшырмасы

боюнча биринчи орун басары кол коёт.                                                 

4)      Мөөрсүз документ юридикалык күчкө ээ эмес.

5)      Кызматтык документтердин бардык нускаларында

жетекчинин колу коюлушу керек.

                               

6)      Документ сөзсүз бланктык кагазга гана жазылышы керек.                                                                          

7)      Документтерге кызмат адамдарынын жеке

кол тамгасы коюлушу зарыл.                                                      

8)      Кызматынын аталышы документтин оӊ жагынан

жылдырылып жазылат.                                                                            

9)      Көчүрмөлөргө аткаруучунун кол коюга укугу жок.                                                                

10)  Көчүрмөлөрдүн баарына жетекчинин  кол тамгасынын

факсимилесин басууга болот.        

КУЛАКТАНДЫРУУ

 

Кулактандыруу– бул мекеменин жана уюмдун жамаат мүчөлөрүнүн кандайдыр бир иш чараны өткөрүү жөнүндө жарыя кылуусу. Ал оозеки жана жазуу жүзүндө болот. Кулактандырууда бул иш-чаранын (жолугушуунун, чогулуштун, башка жалпы иш-чаранын) өткөрүлгөн күнү, орду жана убактысы көрсөтүлөт. Анда кароого кандай маселелер коюлат,  сүйлөөчүнүн аты-жөнү же карала турган маселелердин кыскача мазмуну көрсөтүлүшү 
Кулактандыруунун маалым даректерин кластерге жазалы


Иш кагаздын аты (кулактандыруу);
2.Текст;
3. Өткөрүү убактысы;
4. Кошумча маалыматтар;
5. Өткөрүү орду;
6. Бул иш чараны өткөрүүчү мекеменин аталышы болуп саналат


 

Кулактандыруу

Кыргыз тилин үйрөтүү боюнча курс өз ишин 2015 – жылдын 1-сентябрында баштайт. Сабак дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 17–00 дө 104–конференц залда болот. Толук маалымат алуу үчүн мамлекеттик тил боюнча адиске кайрылыңыздар

Кулактандыруунун толук тексти башаламан тартипте берилди. Талап кылынган стандартка ылайык, иреттеп жазгыла.

Кулактандыруу

Толук маалымат алуу үчүн мамлекеттик тил боюнча адиске кайрылыңыздар.

Колу

 Кыргыз тилин үйрөтүү боюнча курс өз ишин 2015 – жылдын 1-сентябрында баштайт.

01.06.2015

Сабак дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 17–00 дө 104–конференц залда болот.

Сөз айкаштарынын кайсынысы кулактандырууга мүнөздүү деп ойлойсуз?

Күн тартиби, чогулуш, жыйналыш, кеӊешме, медиа форум,  конференция, симпозиум, конгресс, өткөрүлөт, болот, угулат,  катышуусу зарыл, сунуштарды кабыл алабыз, пикирлер айтылат, талкууга алынат, билдирүүсү угулат, талкууга коюлат, жөнүндө, тууралуу, арналган, катышуусу күтүлөт, толук катышышы зарыл ж.б.

 

Боштуктарды толтуралы.

(өткөрүлүүчү күнү, иш-чара)__________________ болот,  ______________ чет өлкөлүк коноктордун  баяндамалары __________________. _______________кофе-брейк. II бөлүктө _______________өз ишин улантат.

 

Гезиттерге жарыяланган кулактандыруулардын тексти менен таанышып, өзгөчөлүгүн белгилейли.

Чаткал райондук администрациясы төмөнкү баш кызмат ордуна конкурс жарыялайт:

1.Башкы адис – 1 орун             
Квалификациялык талаптар:
— Жогорку билимдүү, жашы 21 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын жараны;
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана нормативдик актыларын билүүсү;
— мамлекеттик кызматта бир жылдан кем эмес же өз кесиби боюнча үч жылдан кем эмес иш стажынын болушу;
— компьютерде иштей билүүсү
— соттолбогондугу тууралуу тактама;
Конкурс өткөрүү үчүн төмөндөгүдөй документтерди өткөрүүсү зарыл:
1. Конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арыз;
2. Өздүк баракчасы, сүрөтү менен;
3. Резюме;
4. Сүрөт 3х4 өлчөмундө (2 даана)
5. Жеке карточка сүрөтү менен;
6. Өмүр баян;
7. Паспорттун көчүрмөсү (ОМС менен);
8. Эмгек китепчесинин жана дипломдун толук көчүрмөсү (нотариус аркылуу күбөлөндүрүлгөн);
9. Документтерди конкурс райондук «Чаткал оттору» газетасына жарыяланган күндөн тартып 14 календарлык күндүн ичинде тапшыруу зарыл.
Керектүү документтерди төмөнкү дарекке тапшырсаңыздар болот:
Чаткал району, Каныш-Кыя айылы, Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы, сурап билүү телефондору (03749) 60310
Эскертүү: квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлерге конкурстун өтө турган күнү кошумча маалымдалат.

 

2015-окуу жылына карата Каныш –Кыя айыл аймага бала бакчаларды тамак-аш менен камсыз кылуу максатында тендер жарыялайт.

Тендер 2015-жылдын 24-февралында саат 14.00 дө Каныш-Кыя айыл аймагынын кеңсесинде өткөрүлөт.

Протоколдун бөлүктөрү кандай аталат?

. Киришүү бөлүгү;

 2. Негизги бөлүгү. ? –  Бул расмий кагаз ушундай чогулуштун кайда, качан өткөрүлгөндүгү, катышкандардын саны менен жеке аты-жөнү, жыйындын төрагасы, катчысы жана күн тартибин көрсөтүү менен башталат. Бул протоколдун кириш бөлүгү. Протоколдун негизги бөлүгү төмөнкү үч бөлүктөн турат.

УГУЛДУ ? – бөлүгүндө баяндама жасаган адамдын аты-жөнү, кызматы, илимий ж.б. даражасы көрсөтүлүп, ал жасаган билдирүүнүн темасы жана анын мазмуну кыска, даана текст менен жазылат. Эгер баяндама даяр болуп, жыйындын катчысына өткөрүлүп берилсе, «баяндама тиркелет» деп көрсөтүп коюлат.

 ЧЫГЫП СҮЙЛӨГӨНДӨР ? – бөлүгүндө жасалган баяндамага, билдирүүгө карата жарыш сөзгө чыгып сүйлөгөндөрдүн сөзү жазылат, алардын оюн бурмалоого же ыксыз кыскартууга жол берилбейт. Берилген суроолор, аны ким бергендиги, аларга алынган жооптор дагы жазылат.

3. ТОКТОМ КЫЛАТ ? – бөлүгүндө маселени талкуулоонун жыйынтыгы боюнча алынган чечим жазылат. Керек учурда колдогон, каршы, калыстардын саны көрсөтүлөт. Протоколдогу кабыл алынган токтом жыйындын төрагасы менен катчысы кол коюп, мөөр басылгандан кийин гана күчүнө кирет. Жагдай, зарылдыкка байланыштуу протоколдун көчүрмөсү колдонулат. Ал тиешелүү адамдардын суроосу боюнча даярдалат. Анда айрыкча зарыл маалыматтар – жыйындын төрага, катчысы, катышкандардын саны, күн тартиби көрсөтүлөт. Жыйындын төрагасы катчысы кол койгондон кийин, көчүрмөнү даярдаган жактын колу коюлуп, көчүрмө анык деген белги урулуп, мөөр басылат.

 

Протоколдун маалымдаректери кайсылар?

Мекеменин аталышы;

 2. Иш кагаздын аталышы жана катар номери;

 3. θткөрүү күнү, айы, жылы;

 4. Жыйындын төрагасынын аты-жөнү;

5. Катчысынын аты-жөнү;

6. Катышуучулардын тизмеси;

7.Күн тартиби;(каралуучу маселелер боюнча баяндамачылардын аты-жөнү кашаанын ичинде көрсөтүлөт)

 8-9-10 - негизги бөлүк (“Угулду”, “Сүйлөштү”, “ Токтом кылынды”)

11. Тиркеме;

12. Төраганын колу, аты-жөнү;

 13. Катчынын колу, аты-жөнү. 

Протоколдун текстине мүнөздүү сөз жана сөз айкаштарын жазалы

төрага, катчы, катышкандар, баяндамачы, суроо, жооп, кыскача мазмун, угулду, токтом кылынды (кабыл алынды), күн тартиби, жактырылсын, кайра каралсын, маселе, эсептелсин, сунушталсын ж.б. . 

БУЙРУК

  Буйрук мекеме, уюм, ишканалардын ички маселелери,  ички түзүмдөрүн өзгөртүү, жоюу же кайра түзүү маселелери, нускама, жобо, эрежелерди ж.б. бекитүү жана кадрлар (кабыл алуу, которуу, бошотуу ж.б.) маселелери боюнча чыгарылат. 

. Уюштуруу (административдик-чарбалык) маселелери боюнча буйрук мекеме, уюм, ишкананын түзүлүшү, жоюлушу, кайра түзүлүүсү, жамааттык кеңеш, комитеттерди түзүүдө, башкаруу, уюштуруу түзүмдѳрүн бекиткенде ж.б. учурларда чыгарылат.

 2. Негизги (өндүрүштүк) ишмердүүлүк боюнча буйрук уюмдун ишмердигин каржылоо тартибин камсыздоо, эффективдүү иш үчүн материал, жабдык менен камсыздоо, илимий-техникалык саясатты жүргүзүүгө, сапаттуу продукция өндүрүүгө ж.б. багытталган маселелер боюнча чыгарылат.

 3. Өздүк курам (кадр) боюнча буйрук кызматкерлердин иштен кетүүсү, кабыл алынуусу, бир кызмат ордунан экинчи кызмат ордуна которулуусу, эмгек өргүүсүнө кетүү, келүү, сыйлоо, жазалоо ж.б. жагдайларга карата чыгарылат.

 Мамлекеттик маанидеги буйруктарды мамлекет башчысы – Президент же өкмөт башчысы чыгарат жана ал массалык-маалымат каражаттарына жарыяланат. Алар тийиштүү мекемелер, министрликтер, уюмдар тарабынан жетекчиликке алынып, бүткүл калкка жарыяланат.

УГАЛЫ.

Жөнүндө, бошотулсун, дайындалсын, бекитилсин, жүктѳлсүн, кѳзѳмѳлгѳ алынсын, өткөрүлсүн, аткарылсын, кабыл алынсын, окулсун, түзөтүлсүн, жиберилсин, чакырылсын, сыйлансын, маалымат менен камсыздалсын, каражат бөлүнсүн, текшерилсин, түзүлсүн, таркатылсын, жоюлсун, жөнөтүлсүн. Сөз айкаштарын толуктоого аракет кылыӊыз.

 ________________________________________ бошотулсун

______________________________дайындалсын

 _________________________________________камсыздалсын

атайы комиссия ____________________________

төмөнкүдөй түзөтүүдө _______________________

_____________________________________бөлүнүп берилсин

 

Буйруктун реквизиттерин жазууга аракет кылыӊыз

Кыргыз Республикасынын Талас областтык Талас райондук мамлекеттик администрациясы

 03. 01. 2015-ж.                                                             Көк-Сай айылы

№ 5 БУЙРУК

«Жеӊиш күнүн» майрамдоо жөнүндө

2015-жылдын 9-майында Жеӊиш майрамына байланыштуу иш-чараларды өткөрүү максатында буйрук кыламын:

1.                     Майрамдык иш-чара 9-май күнү саат  9.00дө райондук мамлекеттик администрациянын алдындагы аянтта өткөрүлсүн.

2. Райондогу бардык согуш ардагерлери, мекеме, уюмдардын эмгек ардагерлери, кызматкерлери салтанатка чакырылсын.

3. Райондун маданият үйүнүн кызматкерлеринин күчү менен майрамдык чоң концерт өткөрүлсүн.

4. РИИБдин начальниги райондун борборунда жана айылдарындагы коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылсын.

 

Райондук мамлекеттик

администрациясынын башчысы                                  К. Өмүралиев

  

Төмөндөгү текстти пайдаланып, жумуштан бошотуу буйругун жазып көрөлү

Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы Маалымат жана жарнак департаменти

10.10.2006                                                           Бишкек ш.

№ 45 БУЙРУК

 Кадрлардын өздүк курамы боюнча

 Г. Бекбоева жѳнүндѳ

 

Бекбоева Гүлжан Карыпбаевна ээлеген кызматынан бошотулуп, 2015-жылдын 10-октябрынан штаттык тизимге ылайык айлык акы менен көрнөк-жарнактар бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалсын. 

Негизи: Г. Бекбоеванын арызы.

Бишкек шаардык Маалымат жана

жарнак департаментинин башчысы                   (колу)         А. С. Алымов

 

 Буйруктун текстине мүнөздүү сөз айкаштарын кандай бириктирүүгө болот?

Кызматына                                                         жөнөтүлсүн

буйрук                                                                 күчүнө кирсин

иш күнү деп                                                         билдирилсин               

катышууга                                                           аныкталсын

1 аптанын ичинде                                                         табылсын                    

жараксыз деп                                                     бошотулсун

ыраазычылык                                                     жарыялансын

ээлеген кызматынан                                         дайындалсын 

Буйруктагы баш аламан тартипте жайгаштырылган сөздөрдү сүйлөмгө айландырып көрөлү

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

 

БИШКЕК ШААРЫНЫН  МЭРИЯСЫНЫН

 

БУЙРУК

Бишкек шаарынын Мэриясы

 

   

 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

МЭРИИ Г. БИШКЕК

 

ПРИКАЗ

Мэрия г. Бишкек

 

 
      720005, Бишкек ш.

       Телефондор: (996 312) 51-18-20, 51-19-10

 

 

 
              720005, г. Бишкек
              Телефоны: (996 312) 51-18-20, 51-19-10

2015 - жылдын  18 - октябры                                       № 210

 

“Өргүү берүү жөнүндө”

Сектордун башчысы ресурстарды сактоо боюнча Адил Үсөнбаевге  18-октябрынан 18-ноябрына 2015-жылдын шартына байланыштуу чейин үй-бүлөлүк өргүү берилсин эмгек акысы сакталбаган.

  Негиз: 18-октябрындагы арызы А.Үсөнбаевдин 2015 - жылдын.

 

Ресурстарды сактоо боюнча сектордун башчысы Адил Үсөнбаевге  2015-жылдын 18-октябрынан 18-ноябрына чейин үй-бүлөлүк шартына байланыштуу эмгек акысы сакталбаган өргүү берилсин.

  Негиз: А.Үсөнбаевдин 2015 - жылдын 18 - октябрындагы арызы.

 

 

           МЭР                                                          О.Нарматов

Боштуктарды толтуралы

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

 

БИШКЕК ШААРЫНЫН  МЭРИЯСЫНЫН

 

БУЙРУК

Бишкек шаарынын Мэриясы

 

 

 

 

   

 

 

 
 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

МЭРИИ Г. БИШКЕК

 

ПРИКАЗ

Мэрия г. Бишкек

 

 
      720005, Бишкек ш.

       Телефондор: (996 312) 51-18-20, 51-19-10

 

 

 
              720005, г. Бишкек
              Телефоны: (996 312) 51-18-20, 51-19-10

«Кыргыз Республикасынын

энергетиктер күнү” майрамын

өткөрүү жөнүндө

      “Кыргыз Республикасынын энергетиктеринин күнү” кесиптик майрамына байланыштуу (Бишкек шаарынын мэриясынын турак жай - коммуналдык чарба жана жашоо-тиричиликти камсыздоо тутуму башкармалыгынын 2015-жылдын 30-ноябрындагы № 1920 каты),

1.            Бишкек шаарынын мэриясынын турак жай - коммуналдык чарба жана жашоо тиричиликти камсыздоо тутуму башкармалыгы (О.Мирахимов):

- “Кыргыз Республикасынын энергетиктеринин күнүнө” байланышкан иш-чараларды ............(өткөрсүн);

-           № 1 тиркемеге ылайык отун-энергетикалык комплекс ишканаларынын жана уюмдарынын жумушчуларын баалуу белектер менен .....................(сыйласын);

-           Бишкек шаарынын мэриясынын турак жай - коммуналдык чарба жана жашоо тиричиликти камсыздоо тутуму башкармалыгынын 2015-жылга каралган чыгашалар сметасынын чегинде № 2 тиркемеге ылайык “Кыргыз Республикасынын энергетиктеринин күнү” иш-чараларын өткөрүү үчүн 50000 (элүү миң) сом суммасындагы акча каражатын багыттоого .....................(уруксат берилсин);

-           бөлүнүп берилген акча каражаттарынын максаттык пайдаланылышын ..................(камсыз кылсын).

2.            Бишкек шаардык каржы башкармалыгы (Э.З. Зарипбеков) өз убагында каржылоону ...................(камсыз кылсын).

3.            Бул буйруктун аткарылышын контролдоо вице-мэр                            Т.М. Имановго ..................(жүктөлсүн).

 

Мэр                                                                      О.Нарматов

 

 

Буйрукка тиешелүү сөздөрдү тапкыла.

А) камсыз кылынсын, жүктөлсүн, чыгарылат, жарыяланат, күчүнө кирет.

Б) иштелип чыгууда, талкууга коюлду, добуш берилет

В) түзүлсүн, которулууда, колдонууга киргизиле баштады

Г) катышат, чакырылат, күчүнө кирет

 

УГАЛЫ

Герб тууралуу эмне билесиз?

Геральдика – тарых илиминин бир бөлүгү, гербдерди окуп-үйрөтүүчү илим.

Байыркы цивилизация эстеликтеринде геральдиканын айрым элементтери сакталган. Гомер, Вергилий, Плиний сыяктуу антикалык авторлор аскерлердин кийимдерин, курал-жарактарын сүрөттөп, мындай белгилер бөлөк элдерде да болгондугун жазып калтырышкан.

 Легендарлуу баатырлардын, тарыхый адамдардын да өз кезегинде жеке эмблемалары болгондугу маалым. Мисалы, Александр Македонскийдин тулгасында – деңиз аты, Ахиллестин баш кийиминде – арстандын сүрөтү болгон. Бирок бул эмблемалар жеке адамдарга тиешелүү болуп, мураска өткөн эмес.

Герб катары алгач мөөр, медаль, монеталардагы эмблемалар кызмат кылган. Мисалы, Азия, Кытай, Ассирия, Вавилон, Египетте мөөр документтердин аныктыгын текшерүүдө пайдаланылган. Бул белгилер чопого же ташка оюлуп, папируска басылган.

Б. з. ч. 3-миң жылдыкта Шумер мамлекеттеринде  башы арстандыкындай бүркүттүн сүрөтү түшүрүлгөн гербдер пайда болгон. Египеттики – жылан, Арменияныкы – арстан, Афинаныкы – үкү, Родостуку – роза, Самостуку – тоту куш, Персияныкы – бүркүт болгон. Бүркүт Римдин, кийинчерээк Европалык мамлекеттердин жана Россиянын гербине түшүрүлгөн.  Бул белгилер мураска өтүп отуруп, бара-бара мамлекеттик гербге айланган.

Ар бир кыргыз уруусунун өзүнүн эн тамгасы болгон. Мисалы, солтонуку – ай тамга, ал эми бугу, сарыбагыштардын тамгасында жагалмайдын учуп бараткан элеси чагылдырылган.

 Көчмөндөрдүн тамгасы өзгөрүлбөстүгү жана түбөлүктүүлүгү менен айырмаланган.

 

ТҮШҮНҮК КАТ

Ишке тиешелүү ар кандай окуя, көрүнүш, фактынын себептерин түшүндүрүп жазып берүү менен байланышкан иш кагазы. Түшүнүк каттын дагы бир түрү негизги документтин (план, отчёт, долбоор ж.б.) кээ бир жоболорунун мазмунун түшүндүрүп берүү максатында жазылышы мүмкүн.

 


 (Схема  )

Ички түшүнүк кат жаран, кызматкер, тийиштүү бөлүм башчысы ж.б. тарабынан түздөн-түз жетекчиге жазылат. Анда иш же окуу, кызмат тартибинин бузулушу, анын натыйжасынан иш, тапшырма аткарылбай калган себеби көрсөтүлөт. Далилдер ишенимдүү болуп, тийиштүү документтер кошо тиркелиши керек. Түшүнүк кат кол менен бир эле нускада жазылып жүрөт.

Тышкы түшүнүк кат жогорку инстанцияга төмөнкү инстанциядан берилет жана алардын ортосундагы ведомстволук, өндүрүштүк, тартиптик, аткаруучулук мамилеге байланышат. Бул учурда түшүнүк кат уюмдун расмий бланкасында басма түрүндө жазылып берилет.

1.
Сүйлөмдөрдү толуктап жазалы

Талас райондук администрациясынын башчысы Н.Айдаралиевге башкы эсепчи Т.Темировдон

 

Түшүнүк кат

Бир тууганымдын каза болгондугуна ... , өзүмдүн кыска …. өргүүмдөн 1 күн ашыкча кечигүүгө аргасыз болгонумду Сизге билдирем.

Т.Темиров

Тийиштүү иш кагаздарды  … (колу)

 

                                                                                                        Күнү

 

 Боштуктарды кайсы сөздөр менен толуктоо керек?

 

а) барбай калганына;           б) ооруп калганына;   в) кетип калганына

а) сабакка                               б) балдарга                           в) ишке

а) тууралуу;                 б) боюнча;                   в) жөнүндө

а) бирге;                        б) кошо                        в) төмөндө 

Бишкек шаардык Билим берүү департаментинин башчысы

Н. А. Молдокановго  

Н. Балбаевадан

 

Түшүнүк кат

Балам ............................. .....................(1) байланыштуу, төрт күн: 2015-жылдын 14-17-февраль аралыгында ....................................... (2) келе албай калдым. Баламдын ооругандыгы .................................(3) маалымат ......................... (4) тиркелет.

 

18.02.2011 Колу / ..................                          Н. Балбаева

Кинофильмден үзүндү (неисправимый лгун)

Көргөн үзүндүӊүздү түшүнүк кат формасында жазып чыгыӊыз

 

Угалы.

Вертикальный свиток: Себептер Тиркейм Милдет Жоопкерчилик Кемчилик Түшүндүрүү
 

 

 

 

 

 


                           

Берилген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө.

 

……………………………………………………………………………………..

документтерди тиркейм.

………………………………………………………………………………………

милдеттеме алам.

 

15 мүнөт кечигип калдым

………………………………………………………………………………………

Башкы адис

………………………………………………………………………………………

 

Манас проспектисинде