МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТКЕРДИН ЭЛ АЛДЫНДА СҮЙЛӨӨ ЧЕБЕРЧИЛИГИ   МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТКЕРДИН ЭЛ АЛДЫНДА СҮЙЛӨӨ ЧЕБЕРЧИЛИГИ

1.     Мамлекеттик кызматкер деген ким?

2.     Сүйлөө чеберчилигин кандай түшүнөсүз?

3.     Эл алдында сүйлөөнүн кандай өзгөчөлүктөрү бар?

Тетраамелия (эки колу, эки буту жок) деген диагноз коюлган Ник Вуйчичтин эрдиги эсиңизде барбы?

Тагдыр аны дене мүчөсүнөн кем кылса да, тил өнөрү менен сыйлаган экен. Ал чечендик өнөрүнүн аркасы менен дүйнө жүзүнүн булуң бурчун кыдырып чыккан.  

Ар дайым жылмайып гана жүргөн, стол үстүндөгү бул жигиттин сөзүн угуу үчүн бүтүндөй стадион чогулат.

“Майыптык бул өкүм эмес” дегенди кандай чечмелесе болот1.    Демосфен бала чагында кекеч, чулдур болгон экен.  Бул кемчилигинен кутулуу үчүн оозуна майда таштарды толтуруп алып, тынбай сүйлөп машыккан. Катуу аккан суунун боюнда ырларды, тексттерди кыйкырып айтып көнүккөн.

2.    Бул эле эмес, анын сол ийининин эрксизден дайым кыймылдап тургандыгы тууралуу маалыматтар бар.  Өжөрлүгү менен ага да каршы күрөшүү жолун ойлоп табат. Бурчка кылычты илип коюп, түз туруп сүйлөөгө аракет кылган. Ар бир туура эмес кыймыл кылычтын мизине жакындаткан.

3.    Ушундай өжөрлүк аны “саясий риториканын атасы” деген атакка жеткирген.

 

1.    Ийгиликтин сыры 1% талант жана 99% эмгекке катылган дегенге кошуласызбы?

 

Ооба, себеби .....

Жок, себеби......


2. Бүгүнкү күндүн мыкты ораторлоруна баа бериңиз.

Стив Джобс 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________Барак Обама 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________Владимир Жириновский

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

1. Стив Джобско байланыштуу тесттерди окуп чыгып, тапшырмаларды иштегиле.


Стивен Пол «Стив» Джобс — IT-технологиялар доорунун пионери катары кеңири таанылган америкалык  ишкер, Pixar киностудиясынын,  Apple корпорациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири.   

Стив Джобстун эл алдында сүйлөөдөгү ийгилигинин сырларын үйрөнөлү.

Публикага сүйлөөдөгү негизги кредосу – "Көркөм сүйлөөнүн негизги максаты – адамдарды ынандыруу” (Честерфилд Ф.)


1.     Публика эстеп калуучу учурларды түзүӊүз.

 

Мисалы: «Rock & Roll»догу бир иш-чарада ден соолугуна байланыштуу көп убакытка көрүнбөй кеткендигин ал 25 жаштагы жигиттин боору менен жашап жаткандыгын, ал жигит автокатастрофада казаболуп, өз боорун ага бергендиги тууралуу маалымат айтуу менен аудиторияга таасир эте алган.

Демек, туура мисал тандоо аудитория менен байланыштыруучу негизги куралбы?

 

Ооба, себеби .....

Жок, себеби......

 

2. Маалыматты негизги үч топко бөлүп алыңыз.

Стив Джобстун презентациялары үч бөлүктөн турат. Себеби адам маалыматтын 3-4 бөлүгүн гана эстеп калат.

 

Маалыматты топторго бөлүштүрүп алуу эффективдүү натыйжа берерине кандай карайсыз?

 

Оң көз караштамын, себеби .....

Терс көз караштамын, себеби......

Сандарды түшүнүктүү бергенге аракеттениӊиз

Джобс 2001-жылы  IPod ду тааныштырууда, бул  предмет 5 ГБ эс-тутумга ээ экендигин айтуу менен (бардык адамдарга түшүнүксүз) 1000 ырды чөнтөктө сактоого болорун кошумчалаган. Apple компаниясынын баяндамачылары чоӊ сандарды түшүндүрмөсүз калтырышпайт.

 

Мисалы: Телефон  номерин жаттап калуунун оңой жолу:

80-82-19

                   Чоң апам – 80 де, чоң атам– 82 де, мен 19дамын.

Демек, номерди чоң апам, чоң атам жана өзүмдүн жашым менен байланыштырып эстейм.

 

Сүйлөмдөгү санды эстеп калуунун жолун ойлоп көрүңүз.

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында бюджеттен 243 миллион сом бөлүндү. 

“Жөнөкөйлүк – мыкты сапат” дешет. Терминдерди да жөнөкөйлөтүп, түшүнүктүү тилде берүүгө көнүгүңүз.

Фрикциондук жумушсуздук – учурдагы жумуш орду канааттандырбагандыктан, өз каалоосу жаңы кызматты издөөгө кеткен убакыт.


Бизнес-план –_______________________________________                                    

Вакансия – _________________________________________


Кадастр – __________________________________________


Субвенция – ________________________________________


Субсидия – _________________________________________

 

Терминди түшүндүрмөлөр менен байланыштырыңыз ДемаркацияДемилитаризация ТезарвацияУрбанизация Калькуляция Компромисс Тандем бөлүп көрсөтүү жеке казынакуралсыздандыруушаардаштыруунарк баа, нарк эсепкелишүү, ымала бирикме, коштомо 3. Өз оюӊузду көрсөтмөлүү бериӊиз


Джобстун түшүндүрмөсү: Apple компаниясынын баяндамалары абдан жөнөкөй жана көрсөтмөлүү. Ал “iPhone дүкөндөрүнүн ачылгандыгына 1 жыл болду” деген ойду “1 шам коюлган тортту көрсөтүү” менен түшүндүрүп берген.

               

Тапшырма: Өкмөттүн маалымат кызматы Sputnik сайтынын кабарчысына билдиргендей, мектеп-интернаттардагы балдардын тамактануусуна бөлүнчү каражат эки эсе көбөйтүлөт. Эгер буга чейин бир күндүк ченем 30 сом болуп келген болсо, эми ал 60 сомго жетет. Бул үчүн КРдин Билим берүү жана илим министрлигинин быйылкы бюджетинен 30 миллион сом каралган.


Тексттеги ойду көрсөтмөлүү бергенге аракет кылыныз.

Даярданыӊыз, даярданыӊыз жана да даярданыӊыз

Даярданыӊыз, даярданыӊыз жана да даярданыӊыз

Байкоочулардын айтымында Стив Джобс  ар бир слайддын үстүндө көп убакытка даярданат.

Презентация  – бул спектакль, а сиз актёрсуз. Спектакль үчүн репетиция өтө зарыл!


Сиз эл алдында мыкты сүйлөө билүү үчүн канча убакыт даярдануу зарыл деп ойлойсуз?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


Стив Джобстун сүйлөө чеберчилиги тууралуу кандай жыйынтыкка келдиңиз?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ОКУЙЛУ Окуп, тапшырмаларды иштегиле.

Кыргыз эли – сөз баккан, сөз өнөрүн сыйлаган эл.  Адамдар ортосунда болсун, уруу аралык болсун, мейли улуттун деңгээлиндегиби пикир келишпестиктерди чечүү  эл арасында сөзүнүн күчү менен кадыр-баркка ээ болгон адамдар гана жүктөлгөн.

1.     Бүгүнкү күндөгү кыргыз элиндеги чечендик өнөрдүн алып жүрүүчүсү катары кимди атай аласыз? Эмне үчүн? 

________________________________________________\

________________________________________________

________________________________________________

2. Өзүңүздүн сүйлөө чеберчилигиңизге кандай баа бересиз?
жакшы
орто
начар

СҮРӨТ МЕНЕН ИШТЕЙЛИ

Сүрөттөргө комментарий берүү менен эл алдында сүйлөөгө көнүгөлү

_____________________________________________

_____________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________

___________________________________________


______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________


Дагы бир кызыктуу факт.

Илимпоздор эл алдында сүйлөөдө көпчүлүк адамдарда парашюттан секиргендегидей эле адреналин бөлүнөрүн далилдешкен.

Логофобия деген эмне?

Эл алдында сүйлөөдөн коркуу логофобия деп аталат.

Эл алдында сүйлөөдө кетирилүүчү негизги каталар

1-ката: Дал келбестик

Сөздүн кебиӊиздин тонуна, дене бойдун абалына ж.б. дал келүүсү зарыл.

 


1.     «Саламатсыздарбы, сиздерди көргөнүмө кубанычтуумун….» деп үнү калтыраган, костюмунун топчуларын кармалаган жетекчини көргөндө кандай көз карашта болосуз?

 

2.     “Кубанычтуумун” деген сөздү айтуу менен чын дилден кубанганыӊызды билдириӊиз. 

Сүрөттөгү ымдоо-жаӊсоолор адамдын кандай абалын туюндурушу мүмкүн?

 ___________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________


2-ката: Актануу.


Сөздү актануу менен баштоо терс бааны жаратышы мүмкүнбү?

Публикага сиздин толкундангандыгыӊыз, эл алдында аз сүйлөгөнүӊүз кызыксыз. Ошондуктан «Мен абдан толкунданып жатам, эл алдында көп сүйлөбөчү элем, даярдана албай калды элем» деген сөздөр сизге пайда алып келбейт. 

Кириш сөздү эмне менен баштоо зарылдеп ойлойсуз? Сиз макул болгон жоопторду белгилеңиз.
Тыныгуу
Кечирим суроо
Көңүл бурдуруу
Аңгемелешүүчү менен мамиле түзүү
Темага кызыктыра билүү
3-ката. Кечирим суроо<