Иш чөйрөсүндө оозеки баарлашуунун маданияты   Тема: Иш чөйрөсүндө оозеки баарлашуу маданияты

Оозеки баарлашууда угуучунун кызыкчылыгын эске алып, анын көңүлүн оорутпай айта турган ойду так, жөнөкөй, ырааттуу, логикалуу шарт-кырдаалга ылайык, орундуу, сылык-сыпаа, адептүү туюндура билүү адамдын жалпы маданиятынын бир көрүнүшү.

1. Баарлашууда ... болуп, аңгемелешип жаткан адамга сый мамиле жасоо зарыл;
2. Кесиптештин ... эске алып, ички абалын сезип туюуга аракеттенүү керек.
3. Аңгемелешүүчү адамга козголгон тема жакпаганын байкаганда, ... .
4. Аңгемелешип жаткан адамдын ........эске алуу керек.
5. ....... сөзүн бөлбөй, угуу маданиятын сактоо зарыл.
6. ....... бербей, кылдат болууга аракеттенгениӊиз оӊ;
7. Угуучу үчүн ... ашыкча колдонуудан, көп сөздүүлүктөн качууга аракеттениӊиз.
8. Башка угуучулар маекке катышып жаткан болсо, алардын да кызыкчылыгын эске алуу .........белгиси.
“Кыргыз тили” коругун эмнелерден коргойбуз?!Жаргондор – жалпы кызыкчылыктары, иштеген иштери, коомдогу ал-абалы боюнча бириккен адамдардын социалдык айрым топторунун тар чөйрөсүндө колдонулган атайын сөздөр. Алар көбүнчө жалпы элдик тилде белгилүү сөздөрдү маанилик, тыбыштык же морфологиялык жактан атайылап бузуп колдонуунун натыйжасында пайда болот.

Социалка – социалдык чөйрө. Сага кааларым: чөнтөгүң капустага толсун!

Капуста – акча бирдиктери.

Кандайсыӊ, сенин косяктарыӊ көбөйүп кетти, мага жолукчу!

Орус тилинде балыктардын үйүрүн  косяк деп аташат. Бул чектелген лексикада  тамеки сымал кагазга оролгон нашааны түшүндүрөт.  Кургатылып, майдаланган кара куурайды чегүүгө ылайыктап орогондо, жалбырак менен сабактар балыктардын үйүрү сымал бир жерге чогулуп, ныкталган. Ушул окшоштугуна карай, нашааны жашыруун түрдө ушундай атап калышкан. 

– Бул жумушту сөзсүз бүтүр!

– Базар жок.


Базар –  кыжылдаган сөз.

Базар жок дегенибиз “сөз жок” деген эле маани. 

Жаӊы начальниктин талаптары беспредел болуп кетти. Беспредел – тартипсиздик, мыйзамсыздык, негизсиз. – Жумушта бүгүн кипеж болуп кетти го. Кипеж – толкундоо,  дүрбөлөӊ.

Сага ушул жумушту  жасап коюш западлобу?

Западло – эреже, талаптарды бузуу.  Бүгүн жирный тамактандык го!  Жирный –  алгач курсактуу байларга карата гана колдонулган.Хоттабыч абышка баланын 3 тилегин орундатарын айтат.

Бала Хоттабыч абышкадан төмөндөгүлөрдү сурайт.

 

Бабки, тачки жана труба