Кызматтык сүйлөшүүдөгү улуттук өзгөчөлүктөр   Кызматтык сүйлөшүүдөгү улуттук өзгөчөлүктөр

Кызматтык сүйлөшүүдөгү улуттук өзгөчөлүктөр
Бүткүл дүйнөлүк саламдашуу күнүн билесизби?

 

Ооба, билем.
Жок, билбейм.

21-ноябрь – Бүткүл дүйнөлүк саламдашуу күнү

Ар кыл элдерде саламдашуу ар түрдүү жүрөт, ошондой эле кайда болбосун эң биринчи жана кыйшаюусуз аткаруу зарыл болгон этикеттин бөлүгү.

 

1.   Байыркы Кытайда “малыңыз аманбы?”

2.   Ал эми Монголияда “тамактандыңыз беле?”

3.   Еврейлер “Тынчтык Сизге”

4.   Персиялыктар “Шайыр бол”

5.   Индияда “Чымын-чиркейлер тынчыңызды алган жокпу?” деп саламдашышат.  

Кения урууларынын саламдашуу ыкмасы –
Кол кармашып учурашуунун тарыхына кызыгып көрдүңүз беле? Төмөндө кайсынысы туура?

Бири-бирине тилин көрсөтүү кайсы болбосун өлкөдө сыйлабастык, мазактоо катары кабыл алынат. Ал эми Тибетте бул учурашуунун белгиси.

 

Эмне  үчүн мындай түрү тандалып алынган?

 

ЖООБУ: Бул IX  кылымдагы каардуу башкаруучу, кара тилдүү Ланг Дармдын доорунан калган. Ал кайтыш болгондон кийин, анын жаны ал жердеги жашоочулардын бирине кирет деп чоочулашып, бири-бирине тилин көрсөтүп, кара күчтүн кирбегендигин далилдешип, саламдашып калышкан.


Белгилүү бир ишкер Нью-Йоркто жетекчи кызматкерлеринин жолугушуусунда сөз сүйлөөсү керек эле. Бирок, ал күтпөгөн оор кырдаалга туш болот. Анткени аудитория америкалык менен япондуктардан куралган. Ишкер кандай жолду тандоосу керек?


Эгер өнөктөшүңүз немец улутунан болсо, Сизден эмнени күтүшү мүмкүн?
1. Өтө тактыкты;
2. Баарлашууну белгиленген убакыттан 15 мүнөткө кечигип баштоону;
3. Жолугушууга кылдат даярданууну;
4. Болор-болбос нерселер тууралуу узак убакытка сүйлөшүүнү;
5. Өзү макулдугун бере электе атынан атап кайрылбоону;
6. Жеке жашоосуна байланыштуу суроолорду бербөөнү;
7. Иштиктүү чөйрөдө майда чүйдө нерселерди тартуулоону;
8. Коштошууда колду бекем кысууну;
9. Пландалган ар бир иш-чарага сөзсүз токтолуп, талкуулоону;


Батыш европалык белгилүү фармацевтикалык компаниянын  ооруну басаңдатуучу жаңы препараты Европа континентинде өтө  кеңири тарайт. Компания аны араб өлкөлөрүнөн сынагысы келип, жаңы баш айландырган ийгиликти күтүп калат. Бирок  тилеги орундалбайт.   Себебин жарнактан издеңиз жана түшүндүрүүгө аракет кылыңыз.


СУРОО: Улуттук дал келбөөчүлүктү кандай түшүндүрүүгө болот?

1. Бул өлкөлөрдө кызматтык жолугушууларга эркектер гана барууга укуктуу;

2. Иштиктүү чөйрө дегенибиз менен саясат, соода-сатык, үй-бүлөнүн ден соолугу чогуу талдоого алынат.

Сөз кайсы өлкөлөр тууралуу жүрүп жатат?

Окуйлу

Вербалдык эмес каражаттарды колдонуунун да улуттук өзгөчөлүктөрү бар тура. Мисалы, Германияда айдоочу жол боюндагы полицейскийге “баары жайында” деген ой менен сөөмөйү менен баш бармагын бириктирип, шакекче жасап өтөт. Полицейский муну туура эмес кабыл алып, аны сотко берет.  Сот  адилет чечим чыгаруу үчүн бир нече адабиятка кайрылып, психологдордон жардам сурайт. Натыйжада  Германияда ал кыймыл жаңсоонун эки мааниси бар экендигин жана ар ким каалаганындай түшүнөрүн аныктайт.  Айдоочу акталат.

Байкап көрүңүздөр, биз кээде маани бербеген кыймыл-аракетибиз да олуттуу көйгөй жаратууга жөндөмдүү келет  тура.


Дагы эле                                                                    тууралуу 

                 Картинки по запросу жест ок png      


Эгер Сиз Японияда баары сонун деп, бул белгини көрсөтсөңүз, алар туура эмес түшүнүп калуулары мүмкүн. Анткени бул “тегерекче” япондуктар үчүн акча, тыйын дегенди билдирет.   


Париж ресторанында отуруп, баары көңүлүңүзгө төп келгенин жогорудагы кыймыл менен берсеңиз, кечирим суроого туура келет. Анткени ал “ноль” же “эч нерсе жок” дегенди түшүндүрөт.  Тарыхына кайрылсак, согуш мезгилинде күнүнө олгөн солдаттар тууралуу «0 killed» («0 - ноль убитых») деп рапорт беришкен.  Өлүм-житим жок дегенди түшүндүргөн.   

Ал эми араб өлкөлөрүндө бул кандай мааниге ээ деп ойлойсуз?

Африканын айрым өлкөлөрүндө  күлкү – айран таң калууну же эмне кыларын билбей калгандыгын билдирет.   

Дүйнө жүзүнө кеңири таанымал Колгейт™ компаниясы испан тилинде сүйлөгөн өлкөлөргө өз продукциясын таратууда кыйынчылыктарга дуушар болгон. Себеби эмнеде?

 

Испан тилинде Колгейт™  “бар да, асылгын” дегенди түшүндүрөт.Текстти окуп, тапшырмаларды аткаргыла.

Демек, ар кайсы маданияттын өкүлдөрү дүйнөнү ар кыл кабылдайт. Мындай дүйнө тааным эне сүтү аркылуу кан-жанына сиңирилип, кийин аны сактоого милдеттендирилет.  Ар бир түшүнүксүз сөз, кыймыл-аракет бул кайчы пикир, бул маданияттардын кагылышуусу. Демек, мыкты котормону маданияттардын диалогу катары баалоо зарыл. Ал эми начар котормо пикир келишпестиктерге алып келет.Жол боюндагы көз жоосун алган көрнөк-жарнактар да котормодогу талаптарды сактабагандыгы өкүнүчтүү. Себеби айрым бир котормолорду кыргызча деп айтууга оозуң барбайт. Анткени алар кайсы бир мүчөнү улоонун жардамы менен гана кыргызчаланган же түп нускадагы мааниден бир топ алыс турат.

1. Көрнөк-жарнактардагы каталарды таап, оңдоого аракет кылыңыз.

2. Туура эмес котормолорго өз варинтыңызды сунуштаңыз.