1-сабак   Чакыруу “Тил – улуттун кубанса кубанычы,
кайгырса кайгысы жана акыл-эси ...
Тил – элдин автопортрети”
Ч. Айтматов

ЛЕКСИКАЛЫК МИНИМУМ МЕНЕН ИШТӨӨ

1. 1. Уккула жана кайталагыла. адис башкы адис жетектөөчү адис 2. жарыя жарыялоо жолугушуу жыйын жыйынга чакырыласыз 2. Сөздөрдүн котормосу менен таанышкыла.

адис                                       

специалист

башкы адис

главный специалист

борбордук аппарат

центральный  аппарат

бөлүм башчы

заведующий отдела

жалпы бөлүм

общий отдел

Жарыя

объявление

жарыялоо                    

объявить

жетектөөчү адис

ведущий специалист

жетекчи                                 

руководитель

Жиберген

отправил

3. Аудиодон уккан сөздөрүңөрдү жазгыла (10 сөз угузулат)


4. Сөздөрдүн котормосун тапкыла.

ведущий специалист

кеңсе                                     

Встреча

кол койгон                            

главный специалист

урматтуу                              

для встречи

жолугушуу үчүн

Договор

катышуу

зал собраний

кабылдама         

Заместитель

жыйын                                  

Заседание

отурум                                  

Мероприятие

чакыруу                                

общий отдел

катчы                                    

Объявить

жыйындар залы

Офис

жетектөөчү адис

повестка дня

кызматташуу                        

Подписал

төрага                                   

Председатель

келишим

Пригласить

жарыялоо                    

Приемная

жетекчи              

Руководитель

күн тартиби                          

Секретарь

иш-чара

слушать отчёт

жолугушуу                           

Собрание

жалпы бөлүм

Сотрудничать

отчётун угуу

Уважаемый

орун басар

Участие

башкы адис

Чакыруу деген эмне?

Жолугушуу үчүн кабар берүү – чакыруу.

Грамматика

Барыш жөндөмө (дательный падеж)

Суроосу

Мүчөсү

Кимге?   (кому?)

Эмнеге?  (чему?)

 

Каякка?

(куда?)

 

үндүүдөн жана жумшак үнсүздөн кийин

(после гласных и звонких согласных):

                                                         -га, -ге, -го, -гө

 

 

каткалаң үнсүздөн кийин (после глухих согласных):

                                                         -ка, -ке, -ко, -кө

 

  Эмнеге чакырабыз?

 Жыйын..., коллегия..., чогулуш..., конференция..., пресс-конференция..., семинар..., кеңешме..., парламенттик угуу..., той..., иш-чара..., отурум..., ант берүү..., сыйлык тапшыруу..., тест тапшыруу..., аттестациядан өтүү..., түштөнүү...

Эмне үчүн чакырабыз:

жолугушуу.., сүйлөшүү..., иш жүргүзүү..., тапшырма берүү..., бирге иштөө..., келишим түзүү..., акылдашуу...  Каякка чакырабыз:

жыйындар залы..., кабылдама..., кенсе..., иш бөлмө..., төрага..., министр..., орун басар..., Жогорку кенеш..., Өкмөттүн аппараты..., министрлик..., ишкана...Кантип чакырабыз:

кат жиберүү, телефонограмма берүү, телефон чалып чакыруу, чакыруу кагазын берүү, электрондук кат жиберүү, телеграф жиберүү,  факсограмма жиберүү, кулактандыруу, жарнамалык роликтер, банерлер аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылууКанчага чакырабыз:

2015-жылдын 15-июнунда саат15.00го (3кө); 12.06.2015. саат 14.30га (2 жарымга)

он чалып чакыруу, чакыруу кагазын берүү, электрондук кат жиберүү, телеграф жиберүү,  факсограмма жиберүү, кулактандыруу, жарнамалык роликтер, банерлер аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу Ким чакырат:

жетекчи, орун басар, аппарат башчысы, катчы, бөлүм башчы

 

Табыш жөндөмөсүнүн –ны мүчөсүн улагыла

 

Кимди чакырат:

башкы адис..., жетекчи..., кызматкер..., окутуучу-профессорлор..., бобордук аппарат...

 

Оң жооптор:

Ø Ооба, албетте барам;

Ø өзүм катышам;

Ø Менин ордума орун басарым барат;

Ø Тиешелүү адисти жиберем;

Ø Жакшы болот

Ø Чакырганыңызга чоң ырахмат

Ø Каршы эмесмин

Ø Макул

Ø жарайт

Терс жооптор:

Ø Кечирип коюңуз мен иш сапарга жөнөп жаткандыгыма байланыштуу бара албайм;

Ø Алдын ала пландалган башка иштерим бар болгондугуна байланыштуу катыша албайм;

Ø Катыша албай тургандыгымды билдирем;

Ø Мен ойлонуп көрөйүн;

Ø Бара албайм го;

Ø Рахмат, бирок мен бара албайм;

Ø Мен бошой албайм


Ø Макул

Ø жарайт

Телефонограмма - тексти өзгөчө ыкма менен (телефон аркылу айтылып, багышталган тарап жазып алчу) берилчү ар кыл мазмундагы документтердин жалпы наамы.

Телефонограмма төмөндөгүдөй реквизиттерден турат:

1.     Дата

2.     Текст

3.     Кол койгон жетекчинин аты-жөнү

4.     Жиберген жана кабыл алган кызматкердин аты-жөнү, телефондору

5.     Телефонограмма 50 сөздөн ашпоого тийиш.


Телефонограмма

25.05.2015

 

Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү улуттук программасын ишке ашыруу боюнча министрликтердин, ведомстволордун отчетун угуу отурумуна катышууну өтүнөбүз.

Отурум 2015-жылдын 29-майында саат 11.00дө КРнын Жогорку Кеңешинин 7-кабатында чоң сүйрү залында өтөт.

Күн тартибинде каралуучу маселелер:

1.     Каржылоо маселеси.

2.     Программаны ишке ашыруу боюнча министрликтердин отчету каралат.

Кол койгон: Ч.Турсунбеков

Жиберген: Абдыгул уулу Нурлан, 638899

Кабыл алган: М.Мамытова, 622442

Көнүгүү

Төмөнкү маалыматтардын туура же ката экендигин белгилегиле

 

 

Туура

Ката

1.

Отурумда министрлик, ведомстволордун отчету угулат

ü  

 

2.

Мамлекеттик тилди жана расмий тилди өнүктүрүү боюнча жыйын болот

 

 

ü  

3.

Отурум Жогорку Кеңеште өткөрүлөт

 

ü  

 

4.

Улуттук программаны ишке ашыруу боюнча парламенттик угуу өтөт

 

 

ü  

5.

Телефонограмма министрлик, ведомстволорго жөнөтүлдү.

 

ü  

 

 

Төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын бириктиргиле:

отурумга                                        өнүктүрүү

министрликтин                              каралат

мамлекеттик тилди                        катышуу

программаны                                 маселе

каралуучу                                      ишке ашыруу

каржылоо маселеси                       отчетун угуу 

Төмөнкү үлгүгө карап расмий чакыруу жазыңыз.

1.

Аталышы

Чакыруу

2.

Чакырылган адамдын аты-жөнү

Кубатбек Айылчиевич

3.

Чакыруунун түрү

Расмий

4.

Текст

Сизди белгилүү түрколог, академик Константин Кузьмич Юдахиндин 125 жылдыгына арналган салтанаттуу иш чарага чакырабыз.

 

5.

Чакыруунун аталышы

Салтанаттуу иш чара

6.

Өткөрүү убагы, күнү

26.06.2015. саат 10.00

7.

Дареги, өтүүчү жайы

Кыргыз улуттук филармониясы

8.

Өткөрүүчү мекеменин аталышы

Уюштуруу комитети

 

Расмий чакыруу жазыңыз

1.

Аталышы

Чакыруу

2.

Чакырылган адамдын аты-жөнү

….

3.

Текст

Сизди.......................................................................................чакырабыз.

 

4.

Чакыруунун түрү

 

5.

Чакыруунун аталышы

 

6.

Өткөрүү убагы, күнү

 

7.

Дареги, өтүүчү жайы

 

8.

Өткөрүүчү мекеменин аталышы

 

 

Пресс-конференцияга чакыруу каты

Урматтуу журналисттер!

 

         Сиздерди эртең, 2013-жылдын 11-июнунда SOT.KG интернет ресурсуна арналган пресс-конференцияга чакырабыз. Иш-чара Коомдук саясат институтунун конференц-залында өтөт.

         Пресс-конференцияга Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Төрайымы Феруза Джамашева, Жогорку Соттун судьясы Болотбек Акматов, USAID жана ИДЛО Программасынын Кыргызстандагы аймактык директору Фред Хьюстон катышат.

         Пресс-конференциянын башталышы саат 10:30да.

         Дареги: Бишкек шаары, Исанов көчөсү 42/1 (Токтогул көчөсү менен кесилишет), Бизнесборбор, 3-кабат.
         Суроолоруңуздар болсо, 0550 01 99 44 телефонуна кайрылсаңыздар болот.

Жогорку Соттун Басма сөз катчысы
10.06.2013.

Жогорудагы чакыруунун тексттине ылайык толтургула

 

1.

Аталышы

Чакыруу

2.

Чакырылган адамдын аты-жөнү

 

3.

Текст

 

4.

Чакыруунун аталышы

 

5.

Өткөрүү убагы, күнү

 

6.

Дареги, өтүүчү жайы

 

7.

Өткөрүүчү мекеменин аталышы

 

Төмөнкү маалыматтардын туура же ката экендигин белгилегиле

 

 

1.

Жогорку соттун төрайымы Ф.Жамашева USAID жана ИДЛО Программасынын Кыргызстандагы аймактык директору Фред Хьюстонду жолугуушуга чакырды

2.

Коомдук саясат институтунун конференц-залында SOT.KG интернет ресурсуна арналган пресс-конференция өтөт

ü  

 

3.

Пресс конференцияга журналисттер чакырылды

ü  

 

4.

Пресс-конференцияны Жогорку Соттун судьясы Болотбек Акматов уюштуруп жатат.       

 

ü  

5.

Пресс-конференция Бишкек шаарында өтөт

ü  

 

6.

Пресс-конференцияга башкы прокурор катышат

 

 

ü  

7.

Чакырууну Жогорку Соттун Басма сөз катчысы жөнөттү

ü  

 


Пресс-конференция - коомдук-саясий   

маселелер боюнча информация кылуу

үчүн официалдуу адам тарабынан                

чакырылган басма сөз өкүлдөрүнүн

чогулушу           

Бош орундарды толуктагыла: Жогорку Соттун, пресс-конференцияга, төрайымы, суроолоруңуздар, конференц-залында, директору, судьясы,

 

Пресс-конференцияга чакыруу каты

Урматтуу журналисттер!

 

         Сиздерди эртең, 2013-жылдын 11-июнунда SOT.KG интернет ресурсуна арналган ........................... чакырабыз. Иш-чара Коомдук саясат институтунун .......................... өтөт.

         Пресс-конференцияга Кыргыз  Республикасынын Жогорку Сотунун ...................... Феруза Джамашева, Жогорку Соттун .................... Болотбек Акматов, USAID жана ИДЛО Программасынын Кыргызстандагы аймактык ........................ Фред Хьюстон катышат.

         Пресс-конференциянын башталышы – саат 10:30.

         Дареги: Бишкек шаары, Исанов көчөсү 42/1 (Токтогул көчөсү менен кесилишет), Бизнесборбор, 3-кабат.
         .............................. болсо, 0550 01 99 44 телефонуна кайрылсаӊыздар болот.

Басма сөз катчысы 10.06.2013.

  

Телефонограмма

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы мамлекеттик кызматкерлердин күнүнө карата өткөрө турган иш-чарага мамлекеттик кызматка жаңыдан киришкен кызматчыны ант берүү үчүн жиберүүңүздү өтүнөт.

Иш-чара 2015-жылдын 23-июнунда саат 10.00до Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын 3-кабаттагы жыйындар залында өткөрүлөт.

Кол койгон: Б.Сагынбаев

Жиберген: Ж.Усупова, 620310

Кабыл алган: Г.Токоева, 621198