3-ТЕМА. СЫРТКА КАТ ЖӨНӨТӨЛҮ   СЫРТКА КАТ ЖӨНӨТҮҮ

Лексикалык минимум:

 • жөнөтүү
 • каттоо
 • чыгыш
 • кириш
 • аткаруучу
 • материал
 • кол койдуруу
 • кол коюу
 • келишим
 • маселе
 • көйгөй
 • мыйзам
 • токтом
 • эреже
 • тартип
 • мөөнөт
 • билдирүү
 • тактоо      
 • жогоруда
 • төмөнкүлөр
 • керектүү
 • даярдоо
 • сунуштоо
 • жакындоо

Сөз айкаштары:

Сиздин катыңыз боюнча,

Алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча,

Сизге сунуштайбыз.

Сизге маалым болгондой,

Мөөнөтү аяктаарынын жакындаганына байланыштуу ...

Керектүү материалдар тиркелет.

Биздин ........ кабыл алыңыз.

... билдирип коюуга уруксат бериңиздер.

... көптөн көп өтүнөбүз.

... үчүн ыраазычылык билдиребиз.

... алкыш айтабыз.

...чыдамсыздык менен күтөбүз.

... деп ишенебиз.

... өнөктөш болгонуңузга  рахмат айтабыз.

.. көңүл айтабыз