2-ТЕМА. КЫЗМАТТЫК КАТ ЖАЗУУГА КИРИШЕЛИ  


1. Кызматтык каттын маалым даректери менен таанышкыла.

1. Мекеменин аталышы (бир нече тилде)

2. Каттоо

3. Даректелиши

4. Кызматтык каттын түрү, же кайрылуу сөз

5. Текст

6. Кызматы, колу, аты-жөнү

7. Аткаруучу

6. Датанын туура жазылышын белгилегиле.
4.07.2015
Уруксат берилет, Уруксат берилбейт,
3. Мекемелердин аталышы – 1-маалым дарек боюнча тест иштегиле.
1. Кайсы катар туура жазылган?
4. Сөз айкаштарын түзгүлө. маалымкош араб дарександары 2. Чийме боюнча кызматтык каттын жолун аныктап чечмелегиле.


2. .............................................

3. .............................................

4. .............................................

5. .............................................

6. .............................................

7. .............................................

8. .............................................

9. .............................................

10. ...........................................

11. ...........................................

12. ...........................................

            Жоопту word варианта жазып, төмөнкү дарекке жөнөткүлө: 

tamara.abilkasimova@yandex.com 

МААЛЫМ ДАРЕК. 1МЕКЕМЕНИН АТАЛЫШТАРЫ боюнча тапшырмаларды эрежеге ылайык иштегиле
1. Көп чекиттердин ордуна мамлекеттин, мамлекеттик жогорку органдардын жана эл аралык уюмдардын аталыштарын жазгыла
1) .....................................................................................................  Сиздердин 2015-жылдын 22-июнундагы “... жөнүндөгү” өтүнүч катыңыздарды алды. Сиздердин өтүнүчтү карап чыгып, бул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даяр экендигин билдирет. Ошону менен катар Сиздердин көңүлүңүздөрдү төмөнкүлөргө бургубуз келет: 
                        

 

2) Сиздердин жиберген өкүлүңүздөр .............................................. мырза менен жана .................................................................................................................... директору .............................. мырза менен болгон 2015-жылдын 23-июнундагы сүйлөшүүлөргө таянып, Сиздердин айыл чарба продукцияларын биздин өлкөдө сатуу боюнча агент катары аракеттерди жүргүзүүгө даяр экендигибизди чын дилибизден тастыктайбыз. Сүйлөшүүлөр эки тараптуу пайда алып келерине жана мындан ары кызматташууларыбызга жол ачат деп ишенебиз.

 

3) 2015-жылдын 12-июнунда кол коюлган № 73 келишимге ылайык, ....................................................................... жана .................................................................   ортосундагы  биринчи кызматташтык ушул жылдын июль айынан башталат.  Ошол үчүн эч кандай тоскоолдуктар жана келишпестиктер келип чыкпас үчүн көрсөтүлгөн пункттарды камсыз кылуу боюнча кабыл алынган чаралар тууралуу маалыматтарды ..................................................................................................................................  жөнөтүп коюуңуздарды суранабыз.

 

4) ...............................................................................................................,  Сиздердин 24.06.2015-жылдагы катыңыздардагы көрсөтүлгөн дооматтарыңыздарга келише албагандыгыбызды билдирип, Сиздерге төмөнкүлөрдү эске салып коюуну туура деп таптык.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

2. Көп чекиттердин ордуна мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекеме, коом, фонд, уюмдардын аталыштарын жазгыла.

Мисалы: Бишкек шаарынын мэриясынын жеке турак-жай курулуш департаменти...

 

1) ............................................................................................................... Сиздин арызды карап чыгып, төмөнкүлөрдү билдирет.

2) ...................................................................................................... сиздин өтүнүчүңүздү карап чыгып, төмөнкүдөй чечим кабыл алынгандыгын кабарлайт.

3) Сиздин 25.06.2015 № 45 катыңыз боюнча, ........................................................................ төмөнкүлөрдү билдирет.

4) ........................................................................................................................... комиссия Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Д.Ниязалиеванын протоколдук тапшырмасы боюнча аталган маселени карап чыгып, төмөнкүлөрдү аныктады.

5) ............................................................ Сиздин өтүнүчүңүздү канааттандыруу максатка ылайыктуу деп тапкандыгын билдирет.
6) Сиздердин өтүнүч катыңыздар ............................. кароосунда 2015-жылдын 26-июнуна чейин болорун кабарлайбыз.
7) Сиздин .................................................. жөнөткөн өтүнүчүңүздөр боюнча төмөнкүдөй корутунду чыгарылды.
 
Кыскартылган сөздөрдү чечмелегиле.

 

1. ЮНЕСКО

А) Бириккен Улуттар Уюмунун улуттар ма­данияты боюнча комитети

Б) Бириккен Улуттар Уюмунун билим, илим жана ма­даният боюнча комитети

В) Бириккен Улуттар Уюмунун балдар, спорт жана ма­даният боюнча комитети

Г) Бириккен Улуттар Уюмунун билим, ма­даният жана туризм боюнча комитети

 

2. БШК

А) Бишкек шаардык комиссия                             

Б) Борбордук шайлоо комиссиясы

В) Борбордук шаардык китепкана                       

Г) Бишкек шаарынын коопсуздугу

 

3. КМШ

А) Кошмо мамлекеттердин шериктештиги

Б) Коопсуздук үчүн мамлекеттердин шериктештиги

В) Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги

Г) Кыргыз мамлекетинин шериктештери

 

4. ОДКБ

А) Жанаша коңшулаш мамлекеттер уюму

Б) Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюму

В) Жаратылыш газын бөлүштүрүү уюму

 

5. СЭЗ

А) Эркин экономикалык зона

Б) Экономикалык эркин аймак

В) Экономисттердин эл аралык союзу

 

6. АРИС

А) Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюму

Б) Жамааттарды инвестициялоо жана өнүктүрүү агентствосу

В) Автоматташтырылган реалдуу инвестициялар союзу

 

7. ПРООН

А) Бирдиктүү Улуттар Уюмунун экономикалык жактан өнүктүрүүсү

Б) Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык пландары

В) Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы

 

8. ШКУ (ШОС)

А) Шанхай Кызматташтык Уюму

Б) Шашылыш Кызматташуу Уюму

В) Шаардык Кызматташ Уюмдар

 

9. ОБСЕ

А) Евразиядагы Коопсуздук боюнча Кызматташуу Уюму

Б) Евробиримдик Коопсуздук Уюму

В) Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму

 

2-МААЛЫМ ДАРЕК. КАТТОО БЕЛГИЛЕРИ

1. Каттоо белгилерине байланыштуу тесттерге жооп бергиле.

1. Датанын түрлөрү кайсылар?

А) кол коюу датасы, бекитүү датасы, макулдашуу датасы

Б) мөөр коюу датасы, катчы койгон дата, келишүү датасы

А) факсимиле коюу датасы, жөнөтүү датасы, кириштөө датасы

 

2. Документтин датасы деп эмнени айтабыз?

А) ага кол коюлган, бекитилген, же документте көрсөтүлгөн окуянын датасы эсептелет.

Б) аны макулдашылган, бекитилген, же документте мөөрдүн басылган датасы эсептелет.

В) аны бекиткен, мөөрдүн басылган жана жөнөтүлгөн датасы эсептелет.

 

3. Токтомдордун, чечимдердин, буйруктардын, тескемелердин, каттардын датасы деп эмнени айтабыз?

А) аларга кол  коюлган датаны

Б) аларга берилген номерди

В) жазылган биринчи күндү

 

4. Протоколдун жана актынын датасы кайсы?

А) окуя болгон күн

Б) окуя бүткөн күн

В) окуя башталган күн

 

5. Пландын, сметанын, штаттык ырааттаманын жана бекитүүнү талап кылган башка документтердин датасы кайсы?

А) алардын бекитилген күнү

Б) аларды макулдашылган күн

В) катчы жазган күн

 

6. Датанын элементтери бир  сапта төмөнкүдөй ырааттуулукта келтирилет:

А) күнү, айы, жылы.

Б) тырмакча, сызыкча, тырмакча, сызыкча, сан менен жыл, дефис, жыл деген сөз

В) цифра менен күн, рим цифра менен ай, сан менен жыл, анан чекит

 

КАТТОО 2-МААЛЫМ ДАРЕК БЕЛГИЛЕРИ 1. Каттоо белгилерине байланыштуу тесттерге жооп бергиле.
. Датанын түрлөрү кайсылар?
2. Документтин датасы деп эмнени айтабыз?
3. Токтомдордун, чечимдердин, буйруктардын, тескемелердин, каттардын датасы деп эмнени айтабыз?
4. Протоколдун жана актынын датасы кайсы?
5. Пландын, сметанын, штаттык ырааттаманын жана бекитүүнү талап кылган башка документтердин датасы кайсы?
6. Датанын элементтери бир сапта төмөнкүдөй ырааттуулукта келтирилет:
. Сүйлөмдү толуктагыла.

1. Документтин ................. жана ....................... менен байланышкан документтеги бардык белгилерге ................... жана ................ коюлууга тийиш.

А) жүгүртүлүшү/ аткарылышы/ дата / кол

Б) бекитилиши / макулдашуусу мөөр / факсимиле

В) жазылышы / тиркелиши / көктөлүп / тешилип

 

2. Тексттеги даталар ............................ менен...........................

А) араб цифралары / таризделет

Б) рим цифралары / жазылат

В) орус цифралары / кол коюлат

3. Берилген текстти окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле.
4. Сөз айкаштарын түзгүлө. маалымкош арабсоздук- цифралык чекит менен каттын сандарыталаачаыкмажазуубланкасы
финансылык документтерди ыкмасын датанынчектелип2009сызыкча буйруктун документтерпайдаланууордудаярдооберилген жерижылдынменен белгилооберилген жери
5. Сүйлөмдү толуктагыла.

.  ........................ жазуунун ........................... ыкмасына жол берилет

А) күндү / сөз менен жазуу

Б) датаны / сөздүк-цифралык

В) санды / цифра менен жазуу

2) Каттын бланкасындагы датанын ........... документтин ........... талаачасына ....................... жайгаштырылып,  ...................... менен белгиленет.

А) орду/ сол / жылдырбай / сызыкча

Б) жери / оң / жылдыруу менен / дефис

В) коюлушу / ортоңку / жылдыруусуз / чекит

6. Датанын туура жазылышын белгилегиле.

уруксат  берилет:


уруксат берилбейт:7. Берилген сүйлөмдөрдүн котормосун тапкыла.

В) Кыргыз Республикасынын 11-август, 2004-жылдагы “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” № 114 Мыйзамы

2. “Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике”, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года № 517
3-МААЛЫМ ДАРЕК. АДРЕСАТ
1. Даректелүүчү кандай жазылат? Тесттерди иштегиле.
1. Даректелүүчү кандай жазылат? Тесттерди иштегиле.
2. Кат мекемеге же түзүмдүк бөлүмгө даректелгенде, алардын аталышы кандай жазылат?


атооч жөндөмөдө жазылат

3. Кат мекеменин кызмат адамына даректелгенде кандай жазылат?


Мекеменин аталышы жана адамдын кызматы атооч жөндөмөдө, аты-жөнү барыш жөндөмөдө жазылат.

 

 


5. Документ бир статустагы бир нече мекемеге жиберилгенде кандай жазылат?

Адресат жалпылаштырып белгиленет. Документте төрт даректен ашык болбоого тийиш.

 

 

. “Адресат” деген реквизиттин курамына почта дареги кириши мүмкүнбү?
7. Туура жазылган варианттарды белгилегиле.

туура :
туура эмес:

          4-МААЛЫМ ДАРЕК. ДОКУМЕНТТИН ТҮРҮНҮН АТАЛЫШЫ

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча

ТИПТҮҮ НУСКАМА

КРӨ 23.07.2012 № 517 токтому

2-глава

Башкаруу документтерин даярдоо жана тариздөө

 

§ 2. Документтин реквизиттери

     8)    Документтин түрүнүн аталышы баш тамгалар менен, орточо кара шрифтте басылып, борборлоштурулуп текшиленет. Шрифттин өлчөмү документтин текстине ылайыкталат.

 

 Кыргыз Республикасында ишкагаздарын жүргүзүү боюнча

ТИПТҮҮ НУСКАМА

КРӨ 23.07.2012 № 517 токтому

 1. Документтин түрүнүн аталышы кандай жазылат? Тесттерди иштегиле.

 


. Берилген үлгүлөрдүн кайсынысы туура?

тура :тура эмес:

2 Толуктагыла 

1) Каттардын ................. атайын бөлүнгөн жерге ........................ менен башталып жазылып, барактын сол жагына ..................... көрсөтүлөт

УТД – уюштуруучу-тескөөчү документтер


2) УТД башка түрлөрүнүн аталыштары .............................. жайгаштырылып, чоң ................. менен башталып жазылып, ................. менен бөлүнүп берилет.2) УТД башка түрлөрүнүн аталыштары .............................. жайгаштырылып, чоң ................. менен башталып жазылып, ................. менен бөлүнүп берилет.
1.
3. Берилген үлгүлөрдүн кайсынысы туура?

туура :туура эмес :

4. Көп чекиттин ордуна кайрылуунун ылайыктуу формаларын койгула.
               1) .....................................................................................................,  Сиздин менин экинчи жолу президенттикке шайлангандыгым менен куттуктап жөнөткөн куттуктооңузга ыраазычылыгымды билдирем. 
 

2) ........................................, көңүлдү эргиткен жагымдуу сөздөрүңүз менин оорулуу саламаттыгымды айыктырып жиберди.

               
3) .............................................................., менин маанайымда азыр абдан чоң позитивдүү энергия от алып жанып турат. Аны менен силерге да бөлүшө кетким келди. Ал менин алкышыма толгон сөздөр. Адамдын башына күн түшкөндө биринчилерден болуп колдоо көрсөтүп, арга таппай турганда жаркыраган жол болуп бергениңиз үчүн Сизге терең ыраазычылыгымды билдирем
  4) ........................................, мени ушунчалык ниети ак, таза адамдар менен кесиптеш кылып койгону үчүн кудайга миң мертебе рахматымды айтам.
5) ........................................................, мен бул шайлоодон ушунчалык чоң арым менен алдыга озуп чыгам деп эч качан ойлогон эмесмин. Сиздердин колдооңуздар менен эми минтип депутат болуп отурам. Буюрса, мага ишенип тапшырган жүгүңүздөрдү, өз милдетимди жана убадаларымды аткарып бергенге ишендирип кетемин. 6) ........................................................, Сиздер биздин кыш бою үшүп турган жүрөгүбүздү жылытып, жазыбызды жаркыратып жибердиңиздер. Биздин жүрөгүбүздү сезип, маанайыбызды көтөрүп майрамдап жаткан биздин кесиптештерибизге ыраазычылыгыбызды билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Албетте, жерде жашаган  эң жакшы адамдардан жагымдуу сөздөрдү угуу ар дайым жакшы эмеспи.
7) ........................................, Сиздин мамлекеттен жөнөтүлгөн гуманитардык жардамыңыздар үчүн рахмат. Ал ушундай табияттын күтүүсүз кырсыктары алып келген кыйынчылыктарды жеңип чыгууга карата чоң демөөр болду.8) .........................................., кайрымдуулук көрсөткөнүңүздөр үчүн рахмат.

9) .................................................. “Жылуулук” аттуу кайрымдуулук акциясынын ..........................................., Ак-Суу балдар үйү Сиздерге терең ыраазычылыгын билдирет.

10) .........................................................., менин өтүнүчүмө абдан тез жооп бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Мынчалык тез жооп алам деп күткөн эмесмин. Элдин тагдырына, анын ичинен ар бир жаранга күйгөн мындай мамлекет башчысынын ишине ийгиликтерди каалайм.

            11) ..........................................., келечек силерге окшогон алтын сертификаттын ээлеринин колунда! Коомду ар дайым билимдүүлөр гана өнүктүрө алат.

амлекет башчысынын ишине ийгиликтерди каалайм.

     .