1-ТЕМА.   ИШ КАГАЗДАРЫН КАЙТАЛАЙЛЫ

Лексикалык минимум:

Уккула жана кайталагыла бөлмө иш бөлмө Сөз айкаштары:


иш кагазы

өздүк иш кагаздары

иш кагазын жүргүзүү

маалым дарек

расмий иш кагаздары

иш сапар күбөлүгү

иш тажрыйба

уруксат берүү

кошо тиркелет

алганымды тастыктайм

ишеним көрсөтөм

акт түзөбүз

билим алган

эмгек жолун баштаган

айыл өкмөтү

кол коюучулар

кабыл алды

татыктуу болдум


төмөнкүлөрдү алдым

паспорт сериясы

берилген күнү

берген орган      

ардактуу эс алууда

кызматтык кат жазуу

кечигип келүү

өткөрүп берди

иштеген жерим


1. Иш кагаздарынын аталыштары кайсылар?
жарыя
башчы
акт
адис
2. Иш кагаздарын бөлүштүргүлө. 3. Сөздөрдүн котормосун тапкыла. жарлыктоктомжардамчы мүнөздөмө жоботескеме постановлениеуказпомощникположениехарактеристикараспоряжение 4. Сөз айкаштарын түзгүлө. жетектөөчүкенже кызматмамлекеттиккызматкакечигипучурдункепилдикөлкө кызматадисордуталапкербашчыкелүүталабыберүү 5. Иш кагазынын түрүн аныктагыла.
Мага 2015-жылдын 1-августунан тартып кезектеги эмгек өргүүгө чыгууга уруксат берүүңүздү суранам.
Мекеменин каржы-чарба иштер бөлүмүнөн убактылуу пайдалануу үчүн проектор компьютери менен алдым.
Жогорку билимге ээ болгондон кийин эмгек жолумду ушул мекемеден баштадым.
Жол тыгынына байланыштуу 2015-жылдын 1-апрелинде жумушка 9дан 15 мүнөт өткөндө кечигип келдим.

ЖАЗГЫЛА

6. Маалыматтарды толтургула.

А) ӨЗҮҢҮЗ ТУУРАЛУУ

Аты-жөнүңүз:

 

Туулгандыгы тууралуу маалыматтарыңыз: 

 

Билимиңиз: 

 

Иш тажрыйбаңыз: 

 

Катышкан иш-чараларыңыз: 

 

Кызыгууларыңыз: 

 

Иштиктүү сапаттарыңыз: 

 

Тил билүүңүз: 

 

 

Б) КЕСИПТЕШИҢИЗ ТУУРАЛУУ

Аты-жөнү: 

 

Иш тажрыйбасы: 

 

Иштиктүү сапаттары:

 

Хоббиси: 

 

Дареги: 

 

Кошумча маалыматтар: 

 

 

Жоопту word варианта жазып, төмөнкү дарекке жөнөткүлө: 

tamara.abilkasimova@yandex.com 

7. Төмөнкү бланкты толтургула.

ЖЕКЕ ЖАКТЫН ЖЕКЕ ТАРАПТАН

ДОКУМЕНТТИ АЛЫШЫ ТУУРАЛУУ ТИЛ КАТ

________ шаары (айылы)

 

         Мен, ________________________________ ,

(Аты-жөнү, атооч жөндөмөдө)

паспорт сериясы ______ № ________, берилген күнү ___________, берген орган __________,  жашаган дареги ___________________________ ,

 __________________________________________

(Аты-жөнү, чыгыш жөндөмөдө)

паспорт сериясы ______ № ________, берилген күнү ___________, берген орган __________,  жашаган дареги ___________________________ ,

 төмөнкү документтерди алдым:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(документтердин аталыштары, анын маалым даректери көрсөтүлөт)

                                                                                                                           Колу              

                                                    Күнү: _________

Нотариалдык кеңсенин  белгилери:           _____________________________

 ____________________________


Жоопту word варианта жазып, төмөнкү дарекке жөнөткүлө: 

tamara.abilkasimova@yandex.com 

8. Берилген кырдаалга түшүнүк кат жазгыла.


Жоопту word варианта жазып, төмөнкү дарекке жөнөткүлө: 

tamara.abilkasimova@yandex.com 

ОКУГУЛА

9. Сөз айкаштарын түзгүлө. колактсоциалдыккабылөткөрүпспортөкмөттүн түзүүкоюучуалууиштераянтчабалансыберүү 10. Текстти окугула, белгиленген сөздөрдүн кереги жогун чийип салгыла.

   Биз, төмөндө сүйлөшүүчүлөр / кол коюучулар, Тогуз-Торо районунун Көк-Ирим айыл өкмөтүнүн социалдык / саясий жана маданий иштер боюнча жетекчи / жетектөөчү адиси Г. Темирова, бухгалтер С. Жолдошева жана аткаруучу / куруучу К. Аштыкчиев болуп ушул актыны / протоколду түздүк.

  Көк-Ирим айыл өкмөтүнүн каражатына / балансына караштуу балдар спорт аянтчасынын оңдолуп бүткөндүгүнө байланыштуу аткаруучу / куруучу К.Аштыкчиев спорт аянтчаны белекке берди/ тапшырды.

11. Суроолорго жооп бергиле.
1. Бул документ кандай аталат?
2. Айыл өкмөтүндө эмне жаңылык болду?
3. Бул иш кагазын кимдер түздү?
12. Тексттин аягын улантып жазып, документти бүтүргүлө.

Ишти тапшырууда – кабыл алууда төмөнкүлөр аныкталды:

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________


Жоопту word варианта жазып, төмөнкү дарекке жөнөткүлө: 

tamara.abilkasimova@yandex.com 

13. Суроолорго жооп бергиле.
1. Көк-Ирим айыл өкмөтү кайда жайгашкан?
2. Көк-Ирим айыл өкмөтүнүн борбору кантип аталат?
3. Көк-Ирим деген сөз эмнеден алынган?

УГАЛЫ

14. Өмүр баянга байланыштуу текстти угуп, тапшырмаларды иштегиле. 15. Өмүр баянда эмнелер жөнүндө сөз болгон жок?
үй-бүлө
губернатор
мурдагы министр
пенсия
чөбүрө
болуштук
16. Суроолорго жооп бергиле.

1)      Текст иш кагазынын кайсы түрүнө кирет?

2)      Текст ким жөнүндө жазылган?

3)      Каарман азыр канча жашка чыкты?

4)      Каармандын ата-энеси жөнүндө эмнелер айтылды?

5) Каармандын өзүнүн үй-бүлөсү жөнүндө кандай маалымат алдыңар?


Жоопту word варианта жазып, төмөнкү дарекке жөнөткүлө: 

tamara.abilkasimova@yandex.com

17. Сүйлөмдүн аягын тапкыла. Жер титирөөдөн жапа чеккендерге жардам берүү үчүн Мария Маулетовна тарбиялап өстүргөн адистер бүгүн Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында республикадагы элдинАнын чоң атасы Саймасай Казакстандын Медеу волостунда Атасы Маулет Хамзаевич эрте кайтыш болуп кеткендиктен, 17 жыл болуш болуп иштеген.студенттик курулуш отряддарды иш билгилик менен уюштурган.республиканын ар кайсы бурчтарында иштеп жүрүшөт.7 кыз, 1 баланын түйшүгү үй-бүлөнүн улуу кыздарынын мойнуна түшкөн.баары 2-3 айлап пенсия, айлык ала албай калган учурлар болгон. 18. Төмөнкү маалыматтар жөнүндө текстте сөз болгонун же болбогонун белгилегиле.
1. Ал 1961-1966-жылдары Фрунзедеги ККПИден билим алат.
2. Мария 1971-1974-жылдары жогорку партиялык мектептен окуган.
3. Партиялык мектеп партиялык кызматкерлерди даярдоочу окуу жай болгон.
4. Саймасай чоң атасы Кара-Балтада болуш болуп иштеген.
5. Маулет Хамзаевичтин жубайы 93 жашка чыгып каза болгон.
6. Бул үйдөн үчөө кандидаттык диссертацияларын коргогон.
бар, жок,

СҮЙЛӨШӨЛҮ

19. Суроолорго жооп бергиле.

1.        Саламатсызбы?                                     ................................................................................

2.        Сиздин атыңыз ким?                           ........................................................... ....................

3.        Сиздин фамилияңыз ким?                   ............................................................ ..................

4.        Кандайсыз?                                           ........................................................... ...................

5.        Ден соолугуңуз кандай?                      ............................................................ ..................

6.        Сиз канча жаштасыз?                           ........................................................... ...................

7.        Сиз каяктыксыз?                                  .......................................................... ....................

8.        Сиздин улутуңуз ким?                         ........................................................... ...................

9.        Сиз окуйсузбу, же иштейсизби?         ............................................................ ..................

10.    Сиз кайсы жерден окудуңуз эле?       ........................................................... ...................

11.    Сиздин ата-энеңиздин аты ким?        ............................................................ ..................

12.    Үй-бүлөңүз тууралуу маалымат бериңиз ...................................................... ..................

13.    Сиз кайда жашайсыз?                          ........................................................... ...................

14.    Сиз кайсы көчөдө жашайсыз?            ............................................................ ..................

15.    Сиз кайда иштейсиз?                           ............................................................ ..................

16.    Сиз ишке эмне менен келесиз?           ............................................................ ..................

17.    Иштериңиз кандай?                             .......................................................... ....................

18.    Кесиптешиңиз сизге кандай жардам берет? ...................................................... .............

19.    Кесиптешиңиздин адистиги кандай?            ............................................................. ..................

20.    Иш бөлмөңүздө канча адам бар?        ............................................................ ..................

21.    Кесиптештериңиздин улуусу ким?    ............................................................ ..................

22.    Сиз иштеген жер кандай?                   ........................................................... ...................

23.    Сиз иштеген жерде эмнелер бар?       ................................................................................

24.    Кайсы багытта иш алып барасыз?      ............................................................ ...................

25.    Иште кайсы иш кагазын көп жазасыз? ............................................................ ................

26.    Иш кагаздарын кайсы тилде даярдайсыз? ....................................................... ................

27.    Кайсы улуттун өкүлдөрү менен иштешесиз?.................................................... ...............

28.    Жакында кандай акт түздүңүз?          ............................................................ ...................

29.    Сиз кайсы тилде сүйлөй аласыз?       ............................................................. ..................

30.    Сиз кыргыз тилин кайдан үйрөнүп жатасыз? ..................................................................

31.    Тил үйрөнүү Сизге кыйынбы?                       ............................................................. ..................

32.    Кандай жаңылыктарыңыз бар?          ............................................................ ...................

33.    Таанышканыма кубанычтамын.         .............................................................. .................

34.    Кош болуңуз.                                        .............................................................. .................

35.    Көрүшкөнчө.                                         .............................................................. .................

Жоопту word варианта жазып, төмөнкү дарекке жөнөткүлө: 

tamara.abilkasimova@yandex.com