Биринчи сабак   1. 1-тапшырма. Текстти көрктүү окугула. Түшүнүгүңөрдү сүйлөп бергиле.

Мен 1-сентябрды чыдамсыздык менен күтөм. Жайкы эс алуудан кийин классташтарымды абдан сагындым 1-сентябрь күнү мектепке саат 8ге “Билим майрамына” бардык. Адегенде мектептин алдында майрамдык программа өттү. Биринчи коңгуроо кагылгандан кийин биз класстарга кирдик. Класстык саат өтүлдү. Андан кийин биз классташтар менен отуруп, жайкы эс алуу жөнүндө кенен сүйлөштүк. Ар кимиси кызыктуу окуяларды айтып таң калтырышыты.

Классташтарымдын көңүлдүү эс алганына абдан кубандым. Ошентип, эс алуу артта калды.

2. 2-тапшырма. Сөздөрдү орус тилине которгула, аларды эстеп калгыла.

Чыдамсыздык менен- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сагынуу- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коңгуроо - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таң калуу - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 3-тапшырма. Суроолорго жооп таап жазгыла

А) Эмне үчүн 1-сентябрь – Билим күнү деп аталат?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б) Силер 1-сентябрь күнү мектепте эмне кыласыңар?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В) Сага мектепте окуу жагабы?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г) Эмне үчүн окуу жылынын башталышын чыдамсыздык менен күтушөт?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 4-тапшырма. Сөздөрдү маанисине жараша дал келтиргиле (жебе аркылуу) Билим Биринчи КоңгурооКласстык Таң сааткоңгуроокалуукагылдыокуя 5. 5-тапшырма. Бош чекиттин ордуна керектүү тамгаларды коюп жазгыла.

К .  .  .  н,               б . . .л . . .м,            ж. .н ..н...д...,         к...ң...лд...,      к...ркт...

6. 6-тапшырма. Берилген сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө.

А) Башталышын, жылынын, чыдамсыздык, менен, окуу, күтөбүз

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б) Абдан, классташтарыбызды, сагынабыз, себеби

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В) Көтөрүп, мектепке, гүл, чогултушту, окуучулар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г) Коңгуроо, класстык, кагылганда, кирдик, саатка

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д) түшүндүрдү, бизге, Билим түгөнбөс байлык, мугалим, экенин

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж) Билим, сапар, дүйнөсүнө, биз, алдык

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 7-тапшырма. Сөздөрдүн синоним, антонимдерин жазгыла.

Көп   х         ------------------------------                                                                           биринчи //    ---------------------------------                                                                        

Башталышы  х     ----------------------------------                                                           көңүл  //       -----------------------------------