1-тема Саякат   Тарыхый жерлер С. ЖУСУЕВ
Татаал учур чак: -ып + жат + жак мүчө
1. Сүрөткө тиешелүү сөздөрдү жебе менен чогулткула.2. Сөздөрдүн котормосун жебе менен көрсөткүлө. автобекетбажы таможняавтовокзал 3. Тесттин суроолоруна жооп бергиле.
А. Сүйүнбай Эралиев ким болгон?
Б. Метрополитен француз тилинен которгондо эмнени билдирет?